Kontakt

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do kontaktu.

Zakład Rzemieślniczy Robót Budowlanych

inż. Jerzy Adamczyk

ul. Walerianowa 44
81-589 Gdynia
tel. +48 602 673 007
e-mail: biuro@jerzy-adamczyk.pl
NIP: 586-106-06-15
REGON: 190 408 720